Training en scholing voor professionals in de zorgsector

Praktijkvoorbeelden (de namen en situaties zijn gefingeerd):

Jacqueline, een 25-jarige vrouw met een licht verstandelijke beperking, heeft veel risicovolle seksuele contacten en voor de 3de keer een Soa. De woonbegeleiders vinden het vanuit privacyoverwegingen lastig om het gesprek met haar aan te gaan.

Hoe ga je als verzorgende om met de wens tot behoud van intimiteit als een echtpaar, inmiddels 60 jaar gehuwd, in het verzorgingshuis komt wonen door een chronische somatische aandoening van één van hen? Schuif je de bedden naast elkaar?

Tim, een 35-jarige man met acuut chronisch nierfalen, moet binnenkort met dialyse starten. Wat vertel jij als dialyseverpleegkundige over de mogelijke consequenties voor de seks?

Hoe ga jij als wijkverpleegkundige om met grensoverschrijdend gedrag van een thuiswonende man met dementie?

Vanuit mijn trainingen aan professionals in de zorg heb ik de ervaring dat als het gaat om het bespreekbaar maken van seksualiteit met de cliënt, zij wél vinden dat dit een onderdeel van de behandeling hoort te zijn, maar vaak niet goed weten hoe je dit gesprek met de cliënt aangaat. Professionals voelen zich vaak handelingsverlegen door een gemis aan kennis en (gespreks-)vaardigheden.

Door middel van kennisoverdracht en het oefenen van gesprekken reik ik professionals tools aan om hier makkelijker mee om te gaan. Met veel humor in een ongedwongen sfeer!

Inmiddels heb ik al veel trainingen en scholingen gegeven aan dialyseverpleegkundigen, aan begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking en aan begeleiders van mensen met psychiatrische problematiek.

Naast een algemene basisscholing verzorg ik ook verdiepende trainingen aan zorgprofessionals die als extra taak Aandachtspersoon Seksualiteit zijn binnen hun organisatie.

Heeft u interesse dan kunt u voor een vrijblijvend gesprek contact met mij opnemen om de verschillende scholingsmogelijkheden met mij te bespreken.

2022 Copyright Seksuologiepraktijk Wageningen - Realisatie: Krabo Websites & Hosting