Onderzoek & Advies voor Organisaties

Uit diverse studies blijkt dat voor cliënten maar ook voor professionals de drempel vaak te hoog is om het onderwerp seksualiteit aan te snijden. Dat kan ongewenste gevolgen hebben want het negeren van seksualiteit kan een belangrijke factor worden in het ontwikkelen van seksuele problemen, grensoverschrijdend gedrag of risicovol gedrag.

Bij mensen met lichamelijke ziektes en beperkingen kunnen seksualiteit en intimiteit belangrijke thema’s zijn voor de kwaliteit van leven en voor intieme relaties. In de zorg kan het gebrek aan aandacht hiervoor het gevoel van eenzaamheid en isolatie bij een cliënt doen toenemen. Er wel over praten is juist een erkenning van dit belangrijke levensgebied. Je zendt de boodschap uit dat seksualiteit serieus telt en dat ieder mens, ongeacht geslacht, seksuele geaardheid, ziekte of beperking het recht heeft om fijne gezonde seksualiteit te beleven.

Als seksualiteit niet of slechts sporadisch ter sprake komt in de zorgrelatie, welke factoren spelen dan een rol? En wat is er nodig om praten over seksualiteit een structureel onderwerp te laten zijn in je zorgbenadering?

Seksuologiepraktijk Wageningen helpt uw organisatie zicht te krijgen op deze vragen met een vakkundig onderzoek en advies voor een plan van aanpak. Maar u kunt ook met een vraag terecht voor beleids- of visie ontwikkeling.

Bent u benieuwd hoe dat vorm gegeven kan worden? Klik dan hiernaast voor mijn publicatie in het Nederlands Tijdschrift voor Revalidatie Geneeskunde.

2024 Copyright Seksuologiepraktijk Wageningen - Realisatie: Krabo Websites & Hosting